Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma HumboldtaProgram nauczania języka angielskiego
Nasza szkoła oferuje dwujęzyczne nauczanie poprzez realizację programu kształcenia zintegrowanego w systemie dwujęzycznym języka – polskim i angielskim – zgodnego z wymaganiami MEN.

Ponadto realizujemy autorski program języka angielskiego, który zawiera sekcje międzyprzedmiotowe CLIL (Kontent and Language Integrated Learning) łączące naukę angielskiego z elementami innych przedmiotów, szeroki wachlarz ćwiczeń uwzględniających wszystkie style uczenia się, elementy edukacji międzykulturowej i obywatelskiej. Zatem treści programowe z zakresu nauczania wczesnoszkolnego korelują z treściami programowymi z języka angielskiego.

Dodatkowo zajęcia z edukacji plastycznej oraz zajęcia komputerowe odbywają się w języku angielskim.

Nasza szkoła od IX / 2014 uczestniczy w projekcie naukowym "Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi".

    Nasz program nauczania dwujęzycznego w języku angielskim łączy i opiera się na kilku metodach:
  • Language immersion – metoda całkowitego zanurzenia się w języku poprzez prowadzenie jak największej ilości zajęć w języku docelowym.
  • CLIL (Content and Language Integrated Learning) – system zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, który zakłada jednoczesne przekazywanie treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.
  • Total Physical Response – metoda „reagowania całym ciałem”. Metoda zakłada, że język obcy jest przyswajany podczas procesu "łamania systemu językowego" (codebraking process) podobnego jak w przypadku uczenia się języka ojczystego, przypomina to uczenie się małego dziecka, które odnajduje ogromną przyjemność poznawania swojego języka. W procesie tym rozumienie języka jest pierwotne w stosunku do mówienia. Do nauki angażowane są wszystkie zmysły. Nauczyciel aktywizuje zdolności ucznia, wprowadza ruch i zaangażowanie w celu wyciszenia obawy, oporu czy niepewności ucznia.

Formularz kontaktowy

Kontakt


Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta

ul. Rejowska 99, Skarżysko-Kamienna
Mob.: 509 123 506, 501 806 012
E-mail: dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

ul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko-Kam.
tel. 509 123 506, 501 806 012
dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
w Skarżysku-Kamiennej