Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma HumboldtaHistoria
Nasza szkoła powstała 1 września 2014 roku.

Wraz z rozpoczęciem działalności otrzymała imię znanego niemieckiego filozofa Wilhelma von Humboldta oraz została wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Skarżysko- Kamienna wpisana dnia 05.06.2014 roku do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych pod nr EiZ.4430.1.2014.

Szkoła jest kontynuacją programu dydaktyczno – wychowawczego Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola PLANETA DZIECKA w Skarżysku- Kamiennej.

Inicjatorką uruchomienia Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wilhelma von Humboldta jest Małgorzata Adamczyk dyrektor Dwujęzycznego Niepublicznego PLANETA DZIECKA w Skarżysku – Kamiennej.


Formularz kontaktowy

Kontakt


Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta

ul. Rejowska 99, Skarżysko-Kamienna
Mob.: 509 123 506, 501 806 012
E-mail: dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

ul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko-Kam.
tel. 509 123 506, 501 806 012
dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
w Skarżysku-Kamiennej