Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma HumboldtaGodziny pracy
Godziny otwarcia szkoły: 07.00 - 16.00.

Zajęcia obowiązkowe godz. 8.00 - 14.00 - tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego. W klasach I - III szczegółowy czas zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów uwzględnia się przy tym 10 minutową przerwę śniadaniową oraz 20 minutowa przerwę obiadową.

Zajęcia pozalekcyjne godz. 14.00 - 16.00 - po zakończeniu zajęć lekcyjnych, szkoła oferuje atrakcyjne zajęcia dodatkowe wg. ustalonego harmonogramu.

Zajęcia swobodne i rekreacyjne godz. 07.00-08.00; 14.00-16.00 - dzieci przebywają na "świetlicy" pod okiem opiekuna, który czuwa nad ich bezpieczeństwem i służy im pomocą.


Formularz kontaktowy

Kontakt


Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta

ul. Rejowska 99, Skarżysko-Kamienna
Mob.: 509 123 506, 501 806 012
E-mail: dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

ul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko-Kam.
tel. 509 123 506, 501 806 012
dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
w Skarżysku-Kamiennej