Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
Aktualności


 

 

 

 

Formularz kontaktowy

„To nie wiedza ale sposób w jaki dzieci się uczą zdecyduje kim będą i jak poradzą sobie w życiu”
                                                 Paul Epstein

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

      HUMBOLDT SCHOOL Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa to placówka, w której wspólnie z nauczycielami, dziećmi i rodzicami tworzymy przyjazną, domową atmosferę. Szkoła, która jest miejscem wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. W której każde dziecko jest wysłuchane, czuje się ważne i wyjątkowe.
      Dwujęzyczna komunikacja między nauczycielem a uczniem, praca z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori, praca metodą projektów badawczych w ramach innowacji pedagogicznej to tylko niektóre ze sposobów pracy z naszymi uczniami. Zależy nam aby dzieci uczęszczające do naszej szkoły cechowało nieszablonowe myślenie dające im umiejętność szukania kreatywnych rozwiązań i nowych, nie przetartych jeszcze dróg do osiągnięcia stawianych sobie celów.
      Trzon każdej dobrej szkoły stanowi kadra pedagogiczna. To nauczyciele pracujący z pasji do nauki, których cechuje moralna czujność biorąca się z połączenia spokoju, cierpliwości, miłości i skromności.W swojej pracy uwrażliwiają dzieci na potrzeby drugiej osoby, uczą empatii, współodczuwania i zrozumienia, a kształcenie i wychowanie opiera się na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności szkolnej, w której nikt nie pozostaje anonimowy.
      Działając we współpracy z Rodzicami dążymy do tego, aby Dzieci powierzone naszej opiece i oddziaływaniu edukacyjnemu, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w dorosłym życiu. Bogaty program zajęć pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych m.in. na zielone i białe szkoły, wyjść do kina, teatru, miejsc kultury i sztuki dodatkowo wzbogaca ofertę naszej szkoły.
      Naszą placówkę cechuje również otwartość na podejmowanie działań edukacyjno – wychowawczych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera czy niepełnosprawnych ruchowo), którym w ramach zdiagnozowanych potrzeb zapewniamy nauczyciela wspomagającego.
      Aby dowiedzieć się więcej o ofercie HUMBOLDT SCHOOL, o tym co wyjątkowego mamy do zaoferowania, zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły.

            Zapraszam serdecznie
                 Małgorzata Adamczyk
                 Dyrektor i założyciel Dwujęzycznej Niepublicznej
                 Szkoły Podstawowej HUMBOLDT SCHOOLul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko-Kam.
tel. 509 123 506, 501 806 012
dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
w Skarżysku-Kamiennej